Lidersan Ambalaj en başından beri amaç odaklı bir şirket olmuştur. Bugünkü amacımız basit ancak açık:
sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak.

İşi büyütürken insanların ve gezegenin zarar görmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle iş yapma yöntemimizi değiştiriyoruz
ve bu nedenle işlerin yapılma yöntemini değiştirmek istiyoruz.

Lidersan Ambalaj Sürdürülebilir Yaşam Planımız (USLP), değişimi kendi şirketimizden başlayarak gerçekleştirmeye
yönelik cesur bir istektir. Kurulduğumuzdan beri, amaca uygun markalarımız, işletme maliyetlerinin tasarrufu,
riskin azaltılması ve güven inşa etmemize yardımcı olarak sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır.

Gösterge yönetiminin amacı potansiyelleri tanımlayıp çözüm önerileri getirebilmektir. Getirilerini şu ana başlıklar altında sıralayabiliriz:

 •      Maliyet tasarrufu potansiyellerini keşfetmek
 •      Risk ve fırsatların farkına varmak
 •      Organizasyonu ve çalışanları daha yetkin kılmak
 •      Şirket imajını yükseltmek
 •      Yeni pazar girişimi ve mevcut pazarda farklılaşmak

İnsanın Sağlık ve Esenliğini İyileştirmek

 • Sağlık ve hijyen
 • Beslenmeyi iyileştirme

Çevresel Etkiyi Yarıya İndirmek

 • Sera gazları
 • Su kullanımı
 • Atık ve ambalajlama
 • Sürdürülebilir kaynak kullanımı

Milyonlarca İnsanın Geçim Kaynaklarını İyileştirmek

 • İş yerinde adil yaklaşım
 • Kadınlara yönelik fırsatlar
 • Kapsayıcı şirket